POMOC DĚTEM / ŽIVOT V KUFŘÍKU

page1image43853984 page1image43844624

_________________________________________________________________________

Celorepublikový charitativní projekt - „Život v kufříku“

Tento unikátní projekt Evropského rozměru zcela zásadním způsobem pozitivně ovlivňuje zdravý rozvoj dětí, vyrůstající mimo své biologické rodiny. Počet odložených či odebraných novorozeňátek činí v ČR až 500 dětí ročně, tendence je bohužel vzrůstající.

Během svých prvních let života se často ocitnout hned na několika místech náhradní péče a informace spojené s tímto obdobím jsou ve většině případů nenávratně ztraceny. Díky projektu Život v kufříku mohou pěstouni, adoptivní rodiče, a především samy děti znát svůj příběh skutečně od samého začátku.

Každé dítě má nárok na přesné informace o své minulosti a rodině. Toto právo vnímají děti žijící v bezpečí vlastních rodin jako samozřejmé, svou minulost znají a události minulé si mohou vysvětlovat s ohledem na přítomnost. Děti odloučené od svých biologických rodin tuto příležitost často nemají, mohly zažít změnu rodiny, sociálních pracovníků, domova i okolí. Jejich minulost může být ztracena a zapomenuta. Pro takové děti se může stát citový a sociální vývoj přinejmenším obtížný, což může mít negativní vliv na vytváření jejich identity. Vzpomínky mají klíčový význam pro sebepřijetí, pocit jistoty a bezpečí.

„Žádný životní příběh nesmí být ztracen“

K vybudování vlastní „zdravé“ identity je zapotřebí porozumění souvislostí mezi světem a mou osobou. Dětem vyrůstajícím u svých biologických rodin tuto zásadní spojitost předávají rodiče, avšak pro děti, které své rodiče nikdy nepoznali, doposud neexistuje pojítko mezi jejich narozením, pěstounskou péčí a péčí finální. Naše snaha vede k obdarování těchto dětí symbolickým kufříkem, který obsahuje jejich první výbavičku do života:

• Kniha života – obsahuje údaje o miminku, otisky ručičky a nožičky, první fotografie miminka, osobní přání do života od sestřiček, které se o miminko staraly
• Fotoalbum – fotografie sestřiček, které pečují o miminko; fotografie porodnice a okolí aj.
• První botičky, čepičku a svetřík – ruční výroba
od seniorek a dobrovolnic z celé ČR

• První hračka – unikátní hračka, ruční výroba od dobrovolnic z celé ČR
• Kojenecká láhev a dudlík
• Další dárky od nejbližších /sestřičky, tety, lékaři, dobrovolníci /
- drobné hračky, mazlíčci, výtisk novin ze dne narození miminka, kamínek z nemocniční zahrady, usušená květina či list, jako památka na tento významný den.

Kufřík s sebou nese poselství: Jsi pro nás důležitý, máme tě rádi, jdi svou cestou a napiš si svůj šťastný životní příběh. Pomůžeme ti.

Nadační fond LA VIDA LOCA, Na Louži 947/1, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 04655648 Městský soud v Praze, spisová značka 1324N
www.zivotvkufriku.cz

page1image41721536
page2image43873904 page2image43874112

_________________________________________________________________________

Na památníček a kufřík navazují pěstouni i adoptivní rodiče, a tak postupně vznikají první hmatatelné vzpomínky na rané dětství těchto odložených dětí. Úzká spolupráce se spolky pěstounů zajišťuje proškolení pěstounů a další součinnost při tvorbě vzpomínkového kufříčku pro odložené novorozeňátka /Dobrá rodina o.p.s. /. K tomuto projektu se již hrdě hlásí 57 porodnic po celé České republice a další již čekají na zapojení do projektu.

Další rozměr projektu přináší jistě pozitivní odezva ze strany sociálních pracovníků, pěstounů a adoptivních rodičů, kterou již máme k dispozici. Samozřejmostí je velmi kladná odezva od zdravotního personálu, který projekt nadšeně vítá (např. při celorepublikové konferenci zdravotníků v Českých Budějovicích, Neonatologická konference v Brně atd.) a iniciativně jej představuje ve svých vlastních pracovištích.

Působnost Nadačního fondu LA VIDA LOCA a projektu „Život v kufříku“ ovlivnila také životy dětí v ZŠ, kde přednášíme preventivní program pod názvem „Život a Já“. Další část našich aktivit věnujeme seniorům, se kterými spolupracujeme v rámci rukodělných dílniček /výroba hraček, pletených oblečků pro odložené děti/. Toto mezigenerační propojení podněcuje uvědomění si morálních hodnot, důležitosti komunikace a kontaktu s ostatními.

Kontakty:

Iva Barnincová Říhová
Spoluzakladatelka NF, projektová ředitelka nadace@zivotvkufriku.cz
M. 602 155 735

www.zivotvkufriku.cz https://www.facebook.com/nflavida/

Martina W. Opava
Spoluzakladatelka NF, projektová manažerka nadace@zivotvkufriku.cz
M. 602 772 724

page2image41593728 page2image41593920

Nadační fond La Vida Loca má za cíl rozšířit projekt Život v kufříku do všech 60 porodnic v ČR a zajistit tak všem nově narozeným dětem vyrůstajícím bez svých biologických rodičů kufřík na cestu životem. Děkujeme sociálním pracovníkům, pěstounům a všem zdravotníkům, kteří na myšlenku kufříku navazují a doplňují do něj informace, které by bez nich byly nenávratně ztraceny.